pon-pet: 10-20  sub: 10-16


  Dunavski kej br.13,  Dorćol, Stari Grad

Specijalistički internistički pregled se zasniva na anamnezi i detaljnom kliničkom pregledu, te prema potrebi dodatnim pretragama kojim se postavlja precizna dijagnoza bolesti i propisuje odgovarajuća terapija.

O vlastitom zdravlju treba misliti i kada se osećamo dobro te stoga preporučujemo sistematske preventivne preglede kao najbolji način prevencije različitih bolesti. Proverite svoje zdravstveno stanje i budite sigurni u svoje zdravlje i osećajte se dobro!

Proverite svoje zdravstveno stanje i budite sigurni u svoje zdravlje i osećajte se dobro!

Redovnim kompletnim sistematskim pregledom mogu se otkriti bolesti u ranom stadijumu što može mnogo pomoći u uspešnom lečenju i to kod preko 90% slučajeva. Pravovaljanom i pravovremenom dijagnozom smanjuje se vreme i intenzitet lečenja što u konačno znači brži i siguran oporavak. Ukoliko imate neke simptome, ne osećate se dobro, imate sumnje koje želite otkloniti posetite našeg specijalistu interne medicine kako biste dobili stručno mišljenje. Jednim pregledom možete unaprediti kvalitet života i biti sigurni da ste učinili nešto dobro za svoje zdravlje.

Kod nas možete obaviti sledeće specijalističke preglede:

 • Opšta medicina
 • Fizikalna medicina
 • Kardiovaskularna medicina
 • Radiologija
 • Pedijatrija
 • Dermatovenerologija
 • Kardiologija
 • Neurologija
 • Endokrinologija
 • ORL
 • Ortopedija
 • Nutricionista
pregledi u bauder-medicalu