pon-pet: 10-20  sub: 10-16


  Dunavski kej br.13,  Dorćol, Stari Grad

>Aleksandar Nešković Specijalista strukovni fizioterapeut
Aleksandar Nešković
Specijalista strukovni fizioterapeut

Bogato desetogodišnje iskustvo je stekao kroz rad u Ambulanti za fizikalnu medicine, Opštoj bolnici Čačak, Ustanovi za decu ometenu u razvoju, Ambulanti za fizikalnu terapiju "Health and fit”. Edukovao se iz oblasti MANUELNIH OSTEOPATSKIH TRETMANA na prestižnim Evropskim, svetskim institutima i školama:

CYRIAX - DIJAGNOSTIKA I TRETMAN PERIFERNIH ZGLOBOVA I KIČME

Cyriax - dijagnostika i tretman perifernih zglobova i kičme Indikacije: lumbalni i cervikalni sindromi,bol u ramenu (PHS,impigment sy,tendinitisi,),teniski i golferski lakat,povrede ligamenata kolena,skočnog zgloba)

MANIPULACIJE KIČME PO INSTITUTU INSTEMA ŠPANIJA

Indikacije: Tretman akutnih dislokacija pršljenskih struktura,"glavljenje" fasset zglobova, dijagnistika pomoću ortopedskih i neuroloških testiranja, Diskus Hernie (gde nema stenoze spinalnog kanala, i gde nema indikacija za neurohirurga). Manuelno testiranje, mobilizacije kičme, frikcije,smanjenje mišićnog spazma, povećanje pokretljivosti, smanjenje bola.

KINESYO TAIPING

Lepljenje kinesiotaipig traka u cilju smanjenja bola,opuštanja mišića,povećanja pokretljivosti ili pak potpore zgloba.
Indikacije: svi pacijenti
Kontraindikacija: nema ih, trake su hipoalergijske!

DRY NEEDLING

Primena akupunkturnih igala u cilju smanjenja spazma mišića, smanjenja bola.
Indikacije: svi miopatski bolovi
Kontraindikacija: blenofobia (strah od igle)

MODERNA MEDICINSKA AKUPUNKTURA(terapija iglama)

pomoću igala, smanjenje napetosti, hroničnog bola. Koristi se struja niske frekfence, dobija se periferna nervna stimulacija.

YUMEIHO - SAI TAI SHIACU

terapija nameštanja zglobova i frikcije - tretman više kao uopštena preventiva. Smanjuje napetost, bol, povećava pokretljivost.

>Ana Milisavljević Viši fizioterapeut
Ana Milisavljević
Viši fizioterapeut

Bogato desetogodišnje iskustvo koje je stekla kroz rad u Institutu Dr Simo Milošević, Atomskoj banji Gornja Trepča.
Glavni terapeut i vlasnik Ambulante za fizikalnu terapiju "Health and fit". Uža specijalnost su terapeutske masaže.

INSTITUT DR SIMO MILOŠEVIĆ

Institut za fizikalnu medicinu, rehabilitaciju i reumatologiju "Dr Simo Milošević" A.D. Igalo ubraja se u najveće i najpoznatije institucije za multidisciplinarno banjsko liječenje na Balkanu. Začetnik je moderne fizikalne i preventivne medicine, rehabilitacije, talasoterapije i wellness-a i postao je jedan od glavnih međunarodnih centara za rehabilitaciju djece, odraslih i starih osoba.

ATOMSKA BANJA GORNJA TREPČA

Atomska banja je jedina specijalizovana ustanova za rehabilitaciju,u našoj zemlji, koja koristi i prirodne faktore( mineralna voda) i klasicnu fizikalnu terapiju i najnovija dostignuća regenerativne medicine što rezultira maksimalnim efektima rehabilitacionog tretmana.Kontraindikacije za sve terapije
trudnice, osteoporoza, problemi sa srcem, visok krvni pritisak, febrilnost,anksiozni pacijenti, tromboza, post CA.